Doctors and Dilemmas: A Year with Corona in the Netherlands

Two philosophers reflect on ethics and politics in corona times. Each year, hundreds of thousands of first-year philosophy students are introduced to the finer points of moral philosophy through a famous nightmare scenario. They are asked to imagine a loose trolley racing over a train track to which five people are tied. They can divertContinue reading “Doctors and Dilemmas: A Year with Corona in the Netherlands”

Dokters en Dilemma’s: Een jaar met Corona in Nederland

Twee filosofen reflecteren op ethiek en politiek tijdens corona Elk jaar maken honderdduizenden eerstejaars filosofiestudenten kennis met de fijne kneepjes van de moraalfilosofie door middel van een beroemd nachtmerriescenario. Ze moeten zich een losse trolley voorstellen die over een treinspoor racet waaraan vijf mensen zijn vastgebonden. Ze kunnen de losse trolley omleiden naar een andereContinue reading “Dokters en Dilemma’s: Een jaar met Corona in Nederland”

Editorial “Introductie Baghawat”

oppositie, rebellie, opstand – بغاوت Welkom bij deze eerste editorial voor Baghawat, de plek van de ontheemden. Wij – twee ontheemde vrouwen – hebben dit platform en deze publicatie gecreëerd als een ruimte waar we samen kunnen komen zonder nationale grenzen, maatschappelijke verwachtingen en normatieve beperkingen. Wij zijn openlijke en trotse antiracisten, queers, neurodiversen, vluchtelingenContinue reading “Editorial “Introductie Baghawat””

Editorial “Introducing Baghawat”

opposition, rebellion, uprising – بغاوت Welcome to this first editorial for Baghawat, the place of the displaced. We – two displaced women – have created this platform and publication as a space where we can come together free of national borders, societal expectations, and normative constrictions. We are overt and proud anti-racists, queers, neurodivergents, refugeesContinue reading “Editorial “Introducing Baghawat””